ενημερωτικό δελτίο 4

Το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος Excellence in Math είναι έτοιμο!

Το έργο αυτό επιδιώκει την αριστεία στα μαθηματικά και τα κίνητρα για ένταξη. Μεταξύ των στόχων του είναι η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών με αναπηρίες και η αναβάθμιση του προφίλ των καθηγητών μαθηματικών.

ενημερωτικό δελτίο

Μετάβαση στο περιεχόμενο