ενημερωτικό δελτίο 3

Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο Excellence in Math είναι έτοιμο!

Αυτό το πρόγραμμα επιδιώκει την αριστεία στα μαθηματικά και τα κίνητρα για ένταξη. Μεταξύ των στόχων του είναι η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών με αναπηρίες και η αναβάθμιση του προφίλ των καθηγητών μαθηματικών.

ενημερωτικό δελτίο

Μετάβαση στο περιεχόμενο