Билтен бр. 2

Вториот билтен од проектот Excellence in Math е готов. Кликнете за да прочитате повеќе.

Овој проект бара извонредност во математиката и мотивација за вклучување. Меѓу неговите цели е да се подобри успешноста на учениците со попреченост и да се подигне профилот на наставниците по математика.

Билтен

Skip to content