Билтен бр. 4

Четвртиот проект Билтен на извонредноста по математика е подготвен!

Овој проект бара извонредност во математиката и мотивација за вклучување. Меѓу неговите цели е да се подобри успешноста на учениците со попреченост и да се подигне профилот на наставниците по математика.

Билтен

Skip to content