Excellence in math

„Чистата математика е поезија на логички идеи”.  
Алберт Ајнштајн

за проектот

Проектот E= MD^2 има за цел да ги подобри математичките вештини на младите ученици додека создава инклузивна училница. Преку различни начини на настава по математика, проектот има за цел да ја зголеми мотивацијата кај учениците на кои овој предмет често им е тежок и изолиран од…

LogoMaths

Времеплов

16 и 17 февруари 2022
Почетна средба во Реус, ШПАНИЈА
Домаќин: Отворена Европа
16 и 17 февруари 2022
22 и 23 септември 2022 година
Втора транснационална партнерска средба во Никозија, Кипар
Домаќин: Кипарско математичко друштво
22 и 23 септември 2022 година
21 и 22 април 2023 година
Трет транснационален партнерски состанок во Алба Јулија, Романија
Домаќин: Скоала Гимназијала Јон Агарбичеану Алба Јулија
21 и 22 април 2023 година
септември 2023 година
Тренинг сесија E=MD^2 во Водице, Хрватска
Домаќин: Осанова школа Водице
септември 2023 година
април 2023 година
4 Локална E=MD^2 мини конференција и вистински натпревари MATHDEBATE
во Шпанија, Хрватска, Романија и Северна Македонија
април 2023 година
октомври 2023 година
3 E=MD^2 проектна конференција - промоција на проектните достигнувања
во Шпанија, Кипар и Северна Македонија
октомври 2023 година
октомври 2023 година
4. Транснационален партнерски состанок во Штип, Северна Македонија
Домаќин: ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП (ГДУ)
октомври 2023 година

Последни вести

E=MD^2 project conference – promotion of project achievements – Cyprus Mathematical Society

On November 11, 2023, the University of Cyprus hosted the eagerly anticipated E=MD^2 Project Conference, ...
Прочитај повеќе

E=MD^2 project conference – promotion of project achievements – Associacio Programes Educatius Open Europe

Associacio Programes Educatius Open Europe – Spain took a significant step in advancing mathematics education ...
Прочитај повеќе

E=MD^2 project conference – promotion of project achievements – REPUBLIC OF MACEDONIA GOCE DELCEV STATE UNIVERSITY STIP

On December 22, 2023, Gotse Delchev University, Shtip, organized a significant multiplier event – the ...
Прочитај повеќе
Skip to content