Το Έργο

σχετικά με το έργο

Το έργο E= MD ^2 στοχεύει να βελτιώσει τις μαθηματικές δεξιότητες των νέων μαθητών δημιουργώντας παράλληλα μια συμπεριληπτική τάξη (χωρίς αποκλεισμούς). Μέσα από διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας των μαθηματικών, το έργο στοχεύει να αυξήσει τα κίνητρα των μαθητών που συχνά βρίσκουν αυτό το μάθημα δύσκολο και απομονωμένο από την καθημερινή ζωή.

Η συμπερίληψη λαμβάνεται υπόψη σε αυτό το έργο. Ειδικότερα, διανοητικές αναπηρίες όπως η δυσαριθμησία (μια αναπηρία που επηρεάζει άμεσα τον τομέα των μαθηματικών) λαμβάνονται υπόψη στη διαδικτυακή προσέγγιση STEAM, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες.

LogoMaths

Στόχοι

  • Αναζήτηση αριστείας στα μαθηματικά και κίνητρο για συμπερίληψη.
  • Βελτίωση της απόδοσης των μαθητών με αναπηρία.
  • Αναβάθμιση του προφίλ των δασκάλων των μαθηματικών μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τα μαθηματικά και τις συμπεριληπτικές τάξεις.

Ομάδες Στόχοι

  • Μαθητές και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ειδικοί και καθηγητές STEAM VET.
  • Δήμοι, ΜΜΕ, φορείς χάραξης πολιτικής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο