РЕЗУЛТАТ ОД ПРОЕКТОТ

ПРВИОТ РЕЗУЛТАТ

АНАЛИЗА НА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА И ИЗБОР НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Главната цел е да се соберат и анализираат најдобрите практики на различни методи на настава низ Европа и пошироко и да се поддржи нивната имплементација во училиштата.

Извештајот за исходот ќе вклучува анализа на алатки и методи, како и проучување на мислењата на наставниците, учениците и родителите за тековната и очекуваната идна работа во инклузивни училници. Овој исход ќе вклучува 2 групи активности:

  1. анкета
  2. групи за дискусија за интеракција

Дискусиите меѓу целните групи ќе бидат поврзани со методите на настава по математика и други активности поврзани со математика во однос на моменталната состојба во земјите партнери, особено влијанието на ситуацијата со Ковид во учењето математика со ранливи групи ученици, како на пр. ученици со интелектуална попреченост, надарени ученици итн.

За да го погледнете видеото на групата за дискусија Северна Македонија за дискусија
Skip to content