PROJEKTNI REZULTATI

PRVI REZULTAT

ANALIZA METODIKE NASTAVE MATEMATIKE I IZBOR DOBRIH PRAKSI

Glavni cilj je prikupiti i analizirati najbolju praksu različitih nastavnih metoda diljem Europe i šire te podržati njihovu primjenu u školama.

Izvješće o ishodu uključivat će analizu alata i metoda, kao i proučavanje mišljenja učitelja, učenika i roditelja o dosadašnjem i očekivanom budućem radu u inkluzivnim razredima. Ovaj rezultat će uključivati 2 skupa aktivnosti:

  1. Istraživanje
  2. Interakcijske diskusijske grupe
Rasprave između ciljnih skupina odnosit će se na metode poučavanja matematike i druge aktivnosti vezane uz matematiku u odnosu na trenutnu situaciju u partnerskim zemljama, posebice utjecaj situacije Covida na učenje matematike s ranjivim skupinama učenika, kao npr. učenici s intelektualnim teškoćama, daroviti učenici itd.
Skip to content