Projektni rezultati

Prvi rezultat

Analiza metodike nastave matematike i izbor dobrih praksi

Glavni cilj je prikupiti i analizirati najbolju praksu različitih nastavnih metoda diljem Europe i šire te podržati njihovu primjenu u školama.

Izvješće o ishodu uključivat će analizu alata i metoda, kao i proučavanje mišljenja učitelja, učenika i roditelja o dosadašnjem i očekivanom budućem radu u inkluzivnim razredima. Ovaj rezultat će uključivati ​​2 skupa aktivnosti:

  1. Istraživanje
  2. Interakcijske diskusijske grupe

Rasprave između ciljnih skupina odnosit će se na metode poučavanja matematike i druge aktivnosti vezane uz matematiku u odnosu na trenutnu situaciju u partnerskim zemljama, posebice utjecaj situacije Covida na učenje matematike s ranjivim skupinama učenika, kao npr. učenici s intelektualnim teškoćama, daroviti učenici itd.

drugi rezultat

Razvijanje nove E=MD2 nastavne metode i interaktivne e-MATH DEBATE platforme

Glavni cilj ovog rezultata je razviti novu nastavnu metodu pod nazivom E=MD^2 kao metodu podučavanja matematike u STEAM kontekstu, međuvršnjačkim vođenom/podržanom od strane učitelja obrazovanjem u inkluzivnoj učionici, koncept raznolikosti u matematici… Razvit ćemo interaktivnu platformu e-MATHDEBATE kao dio nove metodologije nastave matematike.

Najvažniji dio bit će usmjeren na učenike s teškoćama u matematici i podržat će proces učenja pod vodstvom vršnjaka.

E-platforma će se razvijati za potrebe metode E= MD^2. Sastojat će se od različitih nastavnih metoda (zbirka najboljih praksi već izrađenih u R1) za rješavanje problema.

e-MATHDEBATE će se realizirati i kroz e-forume, chat komunikaciju putem društvenih mreža na internetu, mobilne aplikacije i sl. Dat će se smjernice za korištenje e-platforme. Smjernice i vodič sadržavat će ideje za nove metode podučavanja koje predlažu učenici.

treći rezultat

Razvoj tečajeva osposobljavanja nastavnika za korištenje metode E=MD^2, kao nove metode za povećanje motivacije za učenje matematike i platforme e-MATHDEBATE

Cilj tečaja je definirati okvir za pripremu nastavnog materijala i kako primijeniti novu metodologiju poučavanja matematike u STEAM kontekstu. Uključenost i raznolikost dio je ove metodologije, pa se nastavna metoda E= MD^2 sastoji od vođene podrške vršnjaka od strane učitelja kao vodiča ili mentora.

  • Ciljevi tečaja osposobljavanja: predstaviti sadržaj, plan osposobljavanja i ishode učenja tečaja;
  • predstaviti strategije poučavanja i učenja i aranžmane za provedbu;
  • definirati strategiju ocjenjivanja;
  • opisati sadržaj obuke.

Materijal tečaja temeljit će se na projektnim ishodima 1 i 2. Cilj tečaja je osposobiti učitelje za primjenu smjernica i poboljšati njihove vještine za rad u inkluzivnim učionicama. Obuka će sudionicima pružiti priliku da povećaju svoje znanje o postojećim dobrim praksama i da se osvrnu na svoje prakse.

Skip to content