Rezultatele Proiectului

primul rezultat

Analiza Metodologiei de predare a matematicii și selectarea bunelor practici

Obiectivul principal este acela de a colecta și analiza cele mai bune practici ale diferitelor metode de predare din Europa și din afara ei și de a sprijini implementarea acestora în școli.

Rezultatul raportului va include analiza instrumentelor și metodelor, precum și studiul opiniilor profesorilor, elevilor și părinților despre activitatea actuală și așteptată în viitor în sălile de clasă incluzive. Acest rezultat va include 2 seturi de activități:

  1.  un studiu
  2. grupuri de discuţii de interacţiune

Discuțiile dintre grupurile țintă vor fi legate de metodele de predare a matematicii și alte activități legate de matematică în raport cu situația actuală din țările partenere, în special impactul situației Covid în învățarea matematicii cu grupuri vulnerabile de cursanți, precum cursanți cu dizabilități intelectuale, cursanți supradotați etc.

al doilea rezultat

Dezvoltarea unei noi metode de predare E=MD2 și a platformei interactive e-MATH DEBATE

Scopul principal al acestui rezultat este dezvoltarea unei noi metode de predare numită E=MD2 ca metodă de predare a matematicii în context STEAM, ghidată de la persoană la persoană / susținută de formarea profesorilor într-o clasă incluzivă, conceptul de diversitate în matematică… Vom dezvolta o platformă interactivă e-MATHDEBATE ca parte a unei noi metodologii de predare a matematicii.

Cea mai importantă parte va fi destinată cursanților cu dizabilități de matematică și va sprijini procesul de învățare condus de colegi.

Platforma electronică va fi dezvoltată în scopul metodei E= MD ^2. Acesta va consta în diferite metode de predare (colecție de bune practici deja realizate în O1) pentru rezolvarea problemelor.

E-MATHDEBATE se va realiza și prin e-forumuri, comunicare prin chat prin rețelele sociale de pe Internet, aplicații mobile etc. Se vor oferi îndrumări cu privire la modul de utilizare a platformei electronice. Orientările și ghidul vor include idei pentru noi metode de predare sugerate de elevi.

al treilea rezultat

Dezvoltarea de cursuri de formare pentru cadrele didactice pentru utilizarea metodei E=MD^2, ca noua metoda de crestere a motivatiei pentru invatarea Matematicii si platforma e-MATHDEBATE

Scopul cursului de formare este de a defini cadrul pentru pregătirea materialului de instruire și modul de aplicare a noii metodologii de predare a matematicii în contextul STEAM. Incluziunea și diversitatea fac parte din această metodologie, așa că metoda de predare E= MD ^2 constă într-un sprijin îndrumat al colegilor de către profesor ca ghid sau mentor.

  • Obiectivele cursului de formare: prezentarea conținutului, planului de formare și a rezultatelor învățării cursului de formare;
  • Să prezinte strategiile de predare și învățare și aranjamentele de implementare;
  • Definirea strategiei de evaluare;
  • Descrierea conținutului instruirii.

Materialul de curs se va baza pe rezultatele proiectului 1 și 2. Scopul cursului este de a instrui profesorii să aplice instrucțiunile și să-și îmbunătățească abilitățile de lucru în săli de clasă incluzive. Formarea va oferi participanților oportunitatea de a-și spori cunoștințele despre bunele practici existente și de a reflecta asupra practicilor lor.

Sari la conținut